Rüya Tabirleri » Rüya Tabirleri

Yellenmek

Rüyada Yellenmek görmek ile alakali tabirler, Rüyada Yellenmek görmek ne anlama gelir, Yellenmek nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Yellenmek dini rüya tabirlerinde Yellenmek anlami tabiri

Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada yellenmenin dört tabiri vardır:

1-Çirkin söz

2-Suçu teşhir etme

3-Kınanacak bir iş yapmak

4-Rezillik.

Kasıtlı olarak yellenmek; dinî inancınızın ve davranışlarınızın kötüye gideceğine işarettir.

» İbn-i Sîrîn: Bir kalabalığın içerisinde herkesin işiteceği şekilde yellenmek; söyleyeceğiniz çirkin bir söz yüzünden halk tarafından kınanacağınıza ve insanlar arasında rezil duruma düşeceğinize…

Sesi işitilecek şekilde hafifçe yellenmek; yukarıdakinin aksine işarettir.

» Kirmanî: Herkesin işiteceği şekilde ve kötü kokuyla birlikte yüksek sesli yellenmek; halkın sizi ayıplayacağına ve azarlayacağına…

Sesli ama kokusuz yellenmek; çıkarınızın olduğu faydasız bir işi terk edeceğinize…

Kasıtlı olarak yellendiğinizi, insanların bu halinize güldüğünü ve bu yüzden utandığınızı görmek; meslek edinmediğiniz farklı bir iş aracılığıyla geçiminizin sağlanacağına işarettir.


İhya Rüya Tabirleri : Yalnızken ve uygun bir ortamda gaz çıkarmak bir sıkıntıdan kurtulmaya, Sessezce yellenmek hatalı söz söylemeye, kederlenmeye yahut borcu ödemeye ve meşakkatten kurtulmaya, Birinin çıkardığı gazdan rahatsız olmak ondan bir zarar görmeye, İnsanların içindee sessizce yellenmek çevresini rahatsız edecek bir iş yapmaya, onları incitecek söz söylemeye, Namaz içinde kokusu duyulmayan yahut rahatsız etmeyen yellenme, hayırlı bir işi kem söz ve yanlış bir davranış yüzünden tehlikeye düşürmeye, Yellenerek abdestini bozmak bir sözünden caymaya, bozulan abdestini yenilemek sözünün gereğini yerine getirmeye yemin keffareti vermeye, Yellenmek bazen cemaati ( topluluğu) dağıtmaya yahut yalan sözle meşgul olmaya, Sesli olarak yellenmek çirkin söz ve işe delalet eder.


Seyyid Süleyman : Kirmani'ye göre gaz çıkardığını gören; sözünden, yemininden ve adağından döner. Karısıyla yatarken gaz çıkaran, onunla tartışır. Sayet rüya sahibi sesli olarak gaz çıkarmışsa, kavga daha şiddetli olur.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Rüyada gaz çıkarmak; üzüntüye, hakarete, ve kötü söze işarettir. Bir rivayete göre, fena şöhrettir. Topluluk içinde gaz çıkarmak; utanç verici bir duruma düşmek ve aşağılanmakla yorumlanır. Farkında olmaksızın aniden gaz çıkardığını gören; sıkıntıdan kurtulur, ticaret yapar. Kasıtlı olarak gaz çıkarmak; kötü kelama delalettir.
Salimi demiştir ki: Bu rüya, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmaya delalettir. Kokusunu duymak; derde düşmeye işaret eder.
Bazı tabirciler bu rüyayı her halukarda şunlarla ifade etmişlerdir: Alçaklık, ferah, rahat ve kötü kelam.


MollaCami Tabiri : Rüyada yellenmek rüyayı görenin söyleyeceği çirkin bir söze veya bu işi işleyenin küçük günah kazanmasına işarettir. Rüyada yellenmek cemaatı dağıtmaya ve yalan sözle meşgul olmaya işarettir. Bazen bu rüya ahmaklığa, yalnızlığa ve halktan ayrılmaya, bazen de yalan ve mübalağalı bir söze veya bir şeyi dövmeden dolayı çıkacak sese işarettir. Rüyada sesli bir şekilde yellendiğini gören kimse, çirkin bir söz söyler.Rüyada bir topluluk içinde bulunduğu halde kendisinin kasd ve iradesi bulunmaksızın bir ses çıktığını gören kimse, keder ve sıkıntılardan kurtulur.Kasden sesli ve pis bir koku çıkaran kimse, kötü bir söz söyler veya çirkin bir iş yapar. Yellenmeden meydana gelen pis koku ve ses nisbetince de ayıp bir olaya işaret eder.Sessiz olarak kokuşu pis bir şekilde yellense, o kökü miktarınca ayıplanacağına işarettir. Bir kimse, kederli ve üzüntülü bir topluluk içinde yellense, o topluluk keder ve üzüntüden kurtulurlar. Rüya sahibi ticaret yapıyorsa, kar eder. Güç durumda ise, kolaylığa kavuşur.Rüyada zoria ses çıkaran kimse iktidan dışında olan bir iş yapar. Eğer kolaylıkla ses çıkaracak olsa, gücünün yettiği bir işi yapar. Rüyada şiddetli ve pis kokulu bir ses çıkardığını gören kimse yolculukta izzet ve şerefe erişir. Ancak işleri dağınık olur.---
Yellenmek rüya tabirini baktiniz. Alfabatik listeden diger kelimelere de göz atabilirsiniz

Bize YazinizRüya Tabirleri

 

Secmeler