Rüya Tabirleri » Rüya Tabirleri

Yol

Rüyada Yol görmek ile alakali tabirler, Rüyada Yol görmek ne anlama gelir, Yol nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Yol dini rüya tabirlerinde Yol anlami tabiri

Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada yol görmenin beş tabiri vardır:

1-Dünya/dünyalık

2-Huzur

3-Güzel iş

4-Hayır ve bereket

5-Kolaylık ve halkın rahatlığı.

» İbn-i Sîrîn: Yol görmek; dine ve dinde doğruluğa, dinî ve dünyevî konularda doğru yolu aramaya…

Anayolda yürüdüğünüzü görmek; din yoluna gireceğinize…

Bir grup insanı doğru yola hidayet ettiğinizi görmek; bir topluluğu doğru yola hidayet edeceğinize…

Yolunuzu şaşırdığınızı görmek; dinî ve dünyevî konularda şaşkınlığa düşeceğinize işarettir.

» Kirmanî: Yorulmaksızın bir yolda ilerlediğinizi görmek; birinde hakkınız kalmışsa, onu alacağınıza…

Birinin sizi doğru yoldan yanlış yola götürdüğünü görmek; yalan-yanlış şeylerle oyalandırılacağınıza…

Karanlık bir gecede caddede yürüdüğünüzü ve yolunuzu kaybettiğinizi görmek; hiçbir şeyden bıkmaksızın doğru yolu bulacağınıza…

Çok sayıda yol görmek ve hangi yoldan gideceğinizi bilememek; din konusunda şaşkınlık içerisinde olacağınıza ve inançsız kimselerle arkadaş olacağınıza…

Yolunuzu kaybettiğinizi, nereye gideceğinizi bilemediğinizi, derken Resul-i Ekrem'in (s.a.a) sağ elinizden tutup sizi bir yere götürdüğünü, ama akşam olunca yolunuzu tekrar kaybettiğinizi görmek; hakkın size gizli kalacağına…

Bilinçli bir şekilde yoldan çıktığınızı görmek; düşmanınıza hile yapacağınıza…

Yolda yürürken yanınıza bir kadının geldiğini ve onun yüzünden yolunuzu değiştirdiğinizi görmek; dünyaya aldanacağınıza, dinî inancınızın zarar göreceğine ve hayır yolunu terk edeceğinize işarettir.

» Cabir Mağribî: Yolunuzun üzerinde güzel bitkiler ve yeşillikler olduğunu görmek; inancınızın saflığına ve güzelliğine…

Emniyetsiz bir yolda yürüdüğünüzü görmek; dinî veya dünyevî bir işinizde çıkmaza gireceğinize ve ne yapacağınızı şaşıracağınıza…

Birini yoldan çıkardığınızı görmek; fesat işler yapacağınıza işarettir.

» İsmail Eş’as: Düz yol Müslümanlığa ve inancınızın doğruluğuna, eğri yol ise bunun aksine işaret eder.


İhya Rüya Tabirleri :
 • Tek şeritli ve düz yol şeriata (İslam dini ve bu dinin koyduğu prensiplere),
 • tali ve çok yollar dine so adan sokulan bid'at ve hurafelere,
 • Anayola çıkan tali yol, insanı hakka götüren iş ve fiillere, doğru yolu bulmaya, İslamla şereflenmeye, günahları terk etmeye,
 • Yol olduğu halde bunun dışında yürümek dinen bozukluğa,
 • Yolunun kesilip, eşyalarının alınması dostondan dolayı sıkıntıya girmeye,
 • Doğru yol Kur'an'a ve Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetlerine, bir mürşide, şeyhe yahut öndere uymaya,
 • Böyle biryol günahkar için tövbe etmeye,
 • Çeşitli yollar, insanı istikametten alıkoyan bid'atlere ve sıpık görüş ve düşüncelere ya da iki şey arasında tereddüt etmeye,
 • Yol, sanatta kendine özgü ekol oluşturmaya, ilerlemeye,
 • Yoldan çıkmak haktan uzaklaşmaya,
 • yolunu kaybetmek sapıklığa, terar bulursa selamete ermeye,
 • Yoldaki zararlı şeyleri kaldırıp atmak hayır işlemeye,
 • yola işemek yahut zarar verici şeyler atmak insanları eli ve diliyle incitmeye,
 • Gizli yol gurur ve kibire delalet eder.


  Seyyid Süleyman : Rüyada yol ve cadde görmek; doğru yol, hidayet, hayırlı bir iş ve adil bir hakimle yorumlanır. Büyük ve umumi cadde, selamet ve hidayettir. Eğri büğrü, bozuk yollar; bid'at, küfür ve dalalettir. Caddede kolaylıkla yürüdüğünü gören, tevbekar olup, hidayet bulur. Müşkülat (zahmet) çekerek yürüdüğünü gören, doğru yola davet olunur ama, buna icabet etmez. Caddeden küçük ve eğri bir yola geçen, Islamdan ayrılır. Küçük ve bozuk bir yoldan caddeye çıkan, dalaletten (dinde sapıklıktan) kurtulur. Doğruyu bulur.
  Iki tarafı büyük ağaçlarla çevrilmiş bir cadde gören yahut burada yürüyen, Islam alimlerinin himayesinde olup hidayet bulur. Caddenin kenarındaki ağaçlardan birinin devrilmesi veya kuruması, bir Islam aliminin vefatına işarettir. Bu ağaçlardan bir veya birkaç dal koparan, bir alimin ilminden istifade eder. Fakat, başka bir rivayete göre rüya sahibi, ulemadan (alimlerden) birine zarar verir. Caddenin kenarına ağaç diken, istikbalde alim olacak bir evlat yetiştirir. Cadde kenarındaki ağaçları sulamak, onları temizlemek; ulemanın hizmetinde bulunmak ve onlarla sohbet etmektir. Bu ağaçları temiz, taze ve yapraklı görmek; o mahalde yaşayan ulemanın itibar ve kadrini ifade eder. Ağaçların, kurumuş solmuş, tozlanmış olması ise, o civar halkının alimlere değer vermediklerine işarettir.

 • ---
  Yol rüya tabirini baktiniz. Alfabatik listeden diger kelimelere de göz atabilirsiniz

  Bize Yaziniz  Rüya Tabirleri

   

  Secmeler