Rüya Tabirleri » Rüya Tabirleri

Ezgi

Rüyada Ezgi görmek ile alakali tabirler, Rüyada Ezgi görmek ne anlama gelir, Ezgi nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Ezgi dini rüya tabirlerinde Ezgi anlami tabiri

Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada ezgi söylemek, batıl söze ve musibete delalet eder. Eğer söyleyenin sesi güzel ise faydalı ticarete, güzel değilse zararlı bir ticarete delalet eder. Rüyada şarkıcı ve türkücüyü görmek, bir doktoru, alimi, zikredeni veya bir hatibi görmeye delalet eder.
Bir kimse rüyada bir yerde ahenkle türkü ve şarkı gibi şeyler söylendiğini görse, o yerde hasedcilerin yaptıkları hile ile dostların arasını ayıracak bir yalan söylenir. Rüyada ezgi söylemek, şer ve münakaşaya delalet eder. Çünkü ezgiyle oynanırken değişik hareketler yapılır.
Bir kimse rüyada çirkin bir şekilde türkü ve şarkı söylediğini görse, tembellik, miskinlik ve zillete delalet eder. Rüyada yolda gittiğini ve ahenkli bir şekilde ezgi söylediğini gören kimse, hakkında bu rüya hayırdır. Çünkü yolda güzel sesle bir şey okumak, rüya sahibinin geçiminin iyi ve kendisinin sevinçli olduğuna delalet eder.
Rüyada hamamda ezgi söylediğini gören kimsenin, sözünün açık olmasına ve meramını ifade edebildiğine delalet eder. Bir kimse rüyada sokak içinde veya geniş bir yerde ezgi söylediğini görse, bu rüya zengin ve şerefli kimseler hakkında iyi değildir. Onların rezil olmalarına, çirkin ve yersiz harekette bulunmalarına delalet eder. Fakirler hakkında da, onların akıllarının gitmesine delalet eder.
Rüyada, hamamda ezgi söyleyen kimse, münakaşa yapar, çünkü hamamda ses layıkiyle açık ve seçik olmayan bir gürültüden ibarettir.


MollaCami Tabiri : Rüyada ezgi söylemek, batıl söze ve musibete işarettir. Eğer söyleyenin sesi güzel ise, faydalı ticarete. güzel değilse zararlı bir ticarete işarettir.Rüyada şarkıcı ve türkücüyü görmek, doktor, alim veya bir hatibi görmeye işarettir.Bir kimse rüyada bir yerde türkü ve şarkı gibi şeyler söylendiğini görse, o yerde dostların arasını ayıracak bir yalan söylenir.Rüyada ezgi söylemek, şer ve münakaşaya işarettir.Bir kimse rüyada çirkin bir şekilde türkü ve şarkı söylediğini görse,tembellik, miskinlik ve zillete işarettir.Rüyada yolda gittiğim ve ahenkli bir şekilde ezgi söylediğini gören kimse,hakkında bu rüya hayırdır.Rüyada hamamda ezgi söylediğin! gören kimsenin, sözünün açık otmasına ve meramım ifade edebildigine işarettir.Bir kimse rüyada sokak içinde veya geniş bir yerde ezgi söylediğini görse,bu rüya zengin ve şerefli kimseler hakkında iyi değildir. Onların rezil olmalarına, çirkin ve yersiz harekette bulunmalanna işarettir.Muttaki bir kimsenin rüyada sokak içinde türkü ve şarkı söylediğini görmesi, o kimsenin o sokakta meydana gelecek bir fitnede hazır bulunmasına işarettir.Rezil kimselerin rüyada sokak için ezgi söylemeleri, akıllarının noksanlığınaişarettir.---
Ezgi rüya tabirini baktiniz. Alfabatik listeden diger kelimelere de göz atabilirsiniz

Bize YazinizRüya Tabirleri

 

Secmeler