Rüya Tabirleri » Rüya Tabirleri

Alın

Rüyada Alın görmek ile alakali tabirler, Rüyada Alın görmek ne anlama gelir, Alın nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Alın dini rüya tabirlerinde Alın anlami tabiri

Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada alın görmenin altı tabiri vardır:

1-Makam

2-İzzet

3-Zengin evlat

4-Geçim, kazanç

5-Dindarlık

6-Cömertlik.

» İbn-i Sîrîn: Alın, makam demektir. Zira alın, Allah'a secde uzvudur. Bazı tabircilere göre alın, aile halkından zengin olacak bir çocuğa delalet eder.

Alnınızda bir iz olduğunu görmek; bir arkadaşınızın dindarlıkla şöhret bulacağına…

Alnınızın yaralandığını ve kanadığını görmek; makamınızın artacağına…

Alnınızın küçüldüğünü görmek; önceki tabirin aksine…

Alnınızın farklı bir şekle dönüştüğünü görmek; zarar göreceğinize…

Alnınızdaki tüylerin kırmızı ve beyaz olduğunu görmek; borcunuzun eşiniz yüzünden olduğuna…

Alnınızda ödem olduğunu görmek; malınızın çoğalacağına…

Alnınızdan yılan, akrep ya da başka bir şey çıktığını görmek; acı ve sıkıntı göreceğinize işarettir.

» Cabir Mağribî: Alnınızda tek göz olduğunu görmek; kendi işlerinizle meşgul olacağınıza…

Alnınızda çok sayıda göz olduğunu görmek; çıkarlarınızı koruyacağınıza…

Alnınıza yeşil bir yazı yazıldığını görmek; âlim ve dindar bir çocuğunuz olacağına…

Alnınıza rahmet ayeti yazıldığını görmek; akıbetinizin iyi olacağına ve ölümünüzün şehadetle gerçekleşeceğine…

Alnınıza azap ayeti yazıldığını görmek; önceki rüyanın aksine işarettir.


Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada alın görmek, kişinin insanlar arasında rütbe ve makamına, sözünün geçerli ve tesirli olduğuna delalet eder.
Alında görülen, kırık v.s. gibi kusur ve ayıbın görülmesi rütbe ve heybetinde ve sözün geçerliliğindeki noksana delalet eder.
Alnında ceviz, badem ya da ondan büyük veya küçük bir fazlalık görse, bir erkek çocuğu olur ve çocuk ailesinin büyüğü olur.
Alnının demir, bakır veya taştan olduğunu görse, bu rüya, polis ve şehrin idarecisi ve geçimini utanmazlık ve yüzsüzlükle temin eden kimseler için makbuldür. Bu rüya, bunların dışındaki insanlar için, halkın nefretini kazanmalarına delalet eder.
Bir kimse başkasının alnının darlaştığını görse, o kimsenin güzel olan ahlakının kötü olmasına delalet eder. Yine başkasının alnının fazlaca genişlediğini görmek, o kimsenin akıllılığından sonra ahmaklığına, ilimden sonra cehalete düşmesine delalet eder.
Bazen da alın, cömertlik ve cimriliğe delalet eder. Alnının siyahlanmış ve dağlanmış olduğunu gören kimse, cimri olur ve Allah'ın hakkını ödemez.
Alnının güzel ve nuranî olması sadaka vermeye ve yardımlaşmaya delalet eder.
Bazen da alın, seccade v.s. gibi insanın üzerinde secde ettiği şeye delalet eder. Alnın büyüklüğü veya demirden olması namazda içtihada yahut utanmazlığa delalet eder.


İhya Rüya Tabirleri : Alında görülen güzellik kişinin şeref ve değeridir. Alın kulluk ve hayırlı evlattır. Alında görülen yara ve çizik namazı kuralıyla kılmamakla, Alında görülen renk solgunluğu borçla, solgunluğun geçmesi borcun ödenmesiyle, Alnın daraldığını görmek dünyalııkta geçici sıkıntıyla, Alnın genişliği her konuda bolluk ve rahatlığa, Alından nur yayılması halkı irşad ve ilim öğretmekle, Alında görülen düz çizgi uzun ölür ve baht açıklığıyla, renkli çizgi hayırlı bir evlatla tabir edilir.


MollaCami Tabiri : Rüyada alın görmek, kişinin insanlar arasında rütbe ve makamına, sözünün geçerli ve tesirli olduğuna işaret eder. Alında kusur ve ayıbın görülmesi rütbe ve heybetinde ve sözün geçerliliğindeki noksana işaret eder. Bir kimse başkasının alnının darlaştığını görse, o kimsenin güzel olanahlakının kötü olmasına, yine başkasının alnının fazlaca genişlediğini görmek, o kimsenin akıllılığından so a ahmaklığına, ilimden so a cehalete düşmesine işaret eder. Bazen de alın, cömertlik ve cimriliğe işaret eder. Alnının siyahlanmış ve dağlanmış olduğunu gören kimse, cimri olur.Alnının güzel ve nurani olması sadaka vermeye ve yardımlaşmaya işaret eder. Bazen de alın. seccade v.s. gibi insanın üzerinde secde ettiği şeye işaret eder. Bir kimse rüyada alnında yara ve çıban çritfağını görse, namazdaki kusuruna yahut secdesini tamam etmeyenlerden olmasına ya da yüzüne karşı başkala-rının çirkin bir söz söylemelerine işaret eder. Alnın parlak görülmesi, kişinin çok secde eden yani çok namaz kılan bir mümin olduğuna işaret eder.---
Alın rüya tabirini baktiniz. Alfabatik listeden diger kelimelere de göz atabilirsiniz

Bize YazinizRüya Tabirleri

 

Secmeler