Rüya Tabirleri » Rüya Tabirleri

Mancınık

Rüyada Mancınık görmek ile alakali tabirler, Rüyada Mancınık görmek ne anlama gelir, Mancınık nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Mancınık dini rüya tabirlerinde Mancınık anlami tabiri

Tiflisi Tabirleri : » Allame Meclisî: Mancınık görmek; bazı habercilerin sizin adınızı kullanarak etrafa yalan haber ulaştıracaklarına ve bu yüzden insanlar tarafından suçlanacağınıza işarettir.

» İbn-i Sîrîn: Kâfirlerin kalesini veya şehrini mancınıkla vurduğunuzu görmek; küfür bölgesinde yaşayan bir grup şehirlinin Müslümanlara çirkin sözler söyleyeceğine…

Müslümanların şehir veya kalesini mancınıkla vurduğunuzu görmek; Müslümanlar hakkında ileri-geri konuşacağınıza…

Mancınıkla bir yeri taşa tuttuğunuzu görmek; o bölgede yaşayan insanların gıybetini edeceğinize veya onlara küfredeceğinize işarettir.


Diyanet Ruya : Rüyada mancınık görülmesi; iftira etmeye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında mancınıkla taş attığını görmesi; o kimsenin bir başkasına zulmedeceğine ve hile yapacağına işaret eder. Bazen de böyle bir rüyanın görülmesi; âlimlere ve namuslara kadınlara iftira etmeye işaret eder. Bir başka yoruma göre rüyada mancınık görülmesi; onunla taş atmak için kurulmuş bulunduğu mıntıkada bir fitnenin çıkacağına delalet eder.


İhya Rüya Tabirleri : İftira atmaya, mazluma gelecek yardıma, kafirlerin mağlubiyetine; Mancınıkla taş atmak ültimatom yahut sert ifadeli mektuba; Mancınık taşı elçi ve sefire, tebliğata, ehli namus olan alim ve kadına iftira atmaya delalet eder.


Seyyid Süleyman : Rüyada eski devirde kullanılan mancınık veya günümüzde de kullanılan havan topu ile bir islam kalesine yahut memleketine mermi attığını gören, Islama bir söz söyler, belki bu yüzden müslümanlara zararı olur. Buna mukabil, kafir beldesine bu aletlerle saldırıda bulunan; Islamın sınırlarını korur, dinde sebat eder. Mancınık veya topta bir arıza olursa, atıcı o mekandaki insanlara galip gelir. Mancınık taşı ve gülle, büyük sözle yahut padişah sözüyle tabir olunur. Mancınık taşına veya havan güllesine hedef olmakta hayır yoktur. Bunların bir bölgeye düşerek harap etmesi, o mahal için hasarla yorumlanır. Bir mancınık yahut havan topu imal ettiğini gören, hile yapar ve ihanette bulunur. Bunları tahrip ettiğini gören, bir oyunu bozar. Mancınık için taştan yahut havan topu için demirden tane yaptığını gören, hükümdarı veya başka büyük insanı ehemmiyetli bir işe sevkeder. Bunların güllesini kıran, mühim bir zatın sözünü kırar.
Bazılarına göre, mancınık ve havan topu askerin gelmesiyle yorumlanır.


MollaCami Tabiri : Rüyada mancınık görmek, uzunca söylenen bir sözde, iftira etmeye işarettir. Mancınık, mazlumlara yardım, kafirler için de helaktir. Rüyada mancınık ile taş atmak, kadretmek ve hile yapmaya işarettir, Bazen bu rüya alimlere ve namuslu kadınlara iftira etmeye ve dini kötülemeyeişarettir. Bazen de mancınık görmek, onunta taş atmak için kurulmuş bulunan yerde çıkacak fitneye işarettir.---
Mancınık rüya tabirini baktiniz. Alfabatik listeden diger kelimelere de göz atabilirsiniz

Bize YazinizRüya Tabirleri

 

Secmeler