Rüya Tabirleri » Rüya Tabirleri

Serçe

Rüyada Serçe görmek ile alakali tabirler, Rüyada Serçe görmek ne anlama gelir, Serçe nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Serçe dini rüya tabirlerinde Serçe anlami tabiri

Tiflisi Tabirleri : İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada serçe görmenin dokuz tabiri vardır:

1-Yönetici

2-Vali

3-Saygın kişi

4-Güzel ve genç hizmetçi

5-Hâkim/yargıç

6-Tacir

7-Harami

8-Düşman sahibi

9-Cinselliğe düşkün kişi.

» Hz. Danyal (a.s): Dindar bir kimsenin serçe görmesi, onun saygınlık kazanacağına…

Tuzak kurarak serçe yakalamak; değersiz kişilere hile yaparak onları alt edeceğinize…

Dişi serçe yakalamak; makam sahibi bir kadının size galip geleceğine…

Yakaladığınız serçenin etinden yemek; yediğiniz miktar kadar malınızın başkasına geçeceğine…

Serçeyi yuvasından çıkarmak; bela ve sıkıntıya işarettir.

» Allame Meclisî: Serçe görmek; menfaat elde edeceğinize işarettir.

» İbn-i Sîrîn: Serçe yavrularını avlayıp boyunlarını kırmak ve ambara koymak; çocuklara öğretmenlik yapacağınıza, ancak sopayla onları döveceğinize...

Kırmızı serçe avlamak; güzel yüzlü bir kadınla evleneceğinize…

Sarı renkli serçe bulmak; solgun yüzlü veya (görünüm olarak) hastaya benzer bir kadınla evleneceğinize…

Kör bir serçeniz olduğunu görmek; ihtiraslı ve kötü bir adamla dostluk kuracağınıza…

Serçe yuvası görmek; hayır, mutluluk ve esenliğe...

Serçelerin öttüğünü ve sesini işittiğinizi görmek; sizi şaşırtacak ilginç sözler duyacağınıza…

Çok sayıda serçeniz olduğunu görmek; bir topluluğa öncülük yapacağınıza ve çok fazla mal elde edeceğinize işarettir.

» Kirmanî: Serçe görmek; çocuğa…

Serçelerin çok ses çıkardığını ve gürültü yaptıklarını görmek; saldırgan ve kavgacı biriyle iş yapacağınıza…

Ağzınıza serçe aldığınızı ve onu yuttuğunuzu görmek; çocuk sahibi olacağınıza…

Birilerinin size çok sayıda serçe verdiğini görmek; serçe miktarınca mal elde edeceğinize…

Serçe öldürmek veya elinizde öldüğünü görmek; zarar göreceğinize işarettir.

» Ebu Hulde der ki: Bir gün İbn-i Sîrîn’in yanındaydım. Derken biri geldi ve gördüğü bir rüyayı anlatmaya başladı: "İlginç bir rüya gördüm. Kucağımda çok sayıda serçe vardı. Birer birer onları dışarı çıkarıyor, öldürüyor ve kelime-i şehadet getirip bir kuyuya atıyordum" dedi. Sonra da, "Sizce bu rüyanın tabiri nedir?” diye sordu. Bunun üzerine İbn-i Sîrîn adama evinin nerede olduğunu sordu. "Falanca yerde, falan mahallede" diye cevap verdi.

İbn-i Sîrîn, "Sen bir süreliğine burada otur, ben dönerim” dedi. Sonra da yanımızdan ayrılarak hâkimin yanına gitti. Adamın kötü biri olduğunu, insanlara işkence ettiğini bildirdi. Çok geçmeden halkı bu adamın evinde topladılar. Kısa bir araştırmanın ardından adamın elliye yakın insanı öldürüp evindeki kuyuya attığı ortaya çıktı. Bu gaddar adam, zavallı insanları kandırarak evine götürüyor, acımadan hepsini öldürüyordu. Bunca insanı öldüren adamı hâkimin emri üzerine öldürdüler. Herkes bu tabire oldukça şaşırmıştı.


Diyanet Ruya : Rüyada bir serçe kuşu görülmesi; asaletli bir erkeğe yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir serçe kuşu tuttuğunu görmesi; o kimsenin asil bir erkekle arkadaş olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir dişi serçe kuşu bulduğunu veya satın al¬dığım görmesi; o kimsenin asil bir aileye mensup bir hanımla evleneceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir serçe yavrusu bulduğu¬nu görmesi; o kimsenin çocuğunun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında elinde bulunan bir serçenin uçtuğunu ve bir daha geriye dönmediğim görmesi; o kimsenin bir çocuğunun olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında birçok serçelerinin olduğunu görmesi; o kimsenin bir toplumun başına reis olacağına yorumlanır.


İhya Rüya Tabirleri : Güzel kadına, erkek çocuğa, Birçok serçe kuşu zahmetsizce elde edilecek rızka, Elinde serçe görmek on altına, serçe görmek ve onu avlamak kadri ve kıymeti yüksek bir kimseden yardım görmeye, Serçe kesmek arzu ettiği bir şeyde muvaffakiyete, Serçenin tüyüünü yolmak yanu onun etini yemek itibar sahibi birinden mal ve servete kavuşmaya, bu kuş dişi ise varlıklı bir kadından böyle bir nimete ermeye, Serçeler aile ve akrabaların bir araya gelerek ülfet ve muhabbet etmelerine, Serçe yavrularına rastlamak, bir çocuğu varsa kuyuya düşmesine, Serçeler bazen günah ve masiyette toplanmaya, tefrikaya ve hezimete uğramaya delalet eder.


Seyyid Süleyman : Rüyada serçe görmek; çok kıymetli bir şahısla yorumlanır. Serçe bulduğunu gören, böyle bir insanla arkadaşlık eder. Dişi bir serçe bulan veya alan, şerefli bir kadınla evlenir. Serçe yavrusu bulduğunu görenin, bir çocuğu olur. Elindeki serçenin uçtuğunu ve bir daha dönmediğini görenin, evladı vefat eder. Serçenin gözlerini diken, çocukları aldatır. Birçok serçeye sahip olduğunu gören, bir cemaate başkan olur. Bir serçenin boğazına girdiğini görenin, evladı yahut akrabalarından birinin oğlu kuyuya düşer. Serçe cinsinden kuşlar da aynı suretde tabir olunur.


MollaCami Tabiri : Rüyada serçe görmek, oyun ve hikaye ile insanları güldüren bir amigoya işarettir. Serçe kuşu, erkek çocuğa da işarettir. Bundan dolayı bir kimse serçe kuşunu kestiğini görse, o kimsenin zayıf bir çocuğu dünyaya gelir veonun öleceğinden korkulur. Bazı tabirciler zengin,otoriter, işleri hususunda hilekar, kin tutmayı ve münakaşa yapmayı seven bir kimsedir, dediler.Serçe kuşu güzel olan kadına da işarettir. Serçelerin güzel sesleri ise, güzel söz ve ilim okumaya işarettir.Rüyada çok sayıda serçe topladığını görmek, gören kimse için meşakkatsiz elde edilen mallardır. Serçeler çocukla da tabir edilir. Elinde bir serçe olduğunı gören kimse, on altına nail olur.Serçe kıymeti büyük bir kimsedir. Binaenaleyh rüyada bir serçeye rastladığını veya sahip oldugunu gören kimse, büyük bir kimseden yardıma nail olur. Serçe kuşu avlamanın tabiri de böyledir.Serçeyi kestiğini gören kimse, galip gelmeye arzu ettiği güçlü bir kimseye zafer bulur. Serçenin tüyünü yolduğunu veya etinden yediğini gören kimse,kadir ve şanlı kimsenin malından servet sahibi olur. Eğer serçe dişi olursa,bir kadına işarettir. Bir serçeye sahip oldugunu gören kimsenin, bir çocuğu olur ve büyük adamlar arasına geçer. Bir kimse, elinde veya kafesinde bir serçe olduğunu, fakat so a uçtugunu ve tekrar geldiğini görse, o kimseninhasta bir çocuğu varsa, vefat eder. Rüyada serçelerin gözlerini oyduğunu ve onları kör ettigini gören kimse, çocuklara hile yaparak onlan aldatmaya çalışır. Serçelerin yavrulanna rastladığını gören kimsenin, eğer küçük birçocuğu varsa kuyuya düşer. Rüyada serçelere sahip oldugunu gören kimse zenginleşir ve olgun bir topluma vali olur. Serçeler aile ve akrabalarıyla sevinçli günlerde toplanmaya ve birbirlerine ülfet ve muhabbet etmeye işarettir. Bazen de serçe kuşlan günah ve masiyette toplanmaya, tefrika(ayrılık) ve hezimete ugramaya işarettir.---
Serçe rüya tabirini baktiniz. Alfabatik listeden diger kelimelere de göz atabilirsiniz

Bize YazinizRüya Tabirleri

 

Secmeler